Thứ Ba ngày 24 tháng 10 năm 2017

21 công ty công nghệ có mặt trong Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Toàn cầu 2017 của Tạp chí Forbes

  Sau khi đánh giá sàng lọc từ hơn 200 thương hiệu quốc tế, Tap chí kinh doanh Forbes (Mỹ) đã công bố danh sách “Các Thương hiệu giá trị nhất toàn cầu 2017” (The World’s Most Valuable Brands 2017) gồm 100 thương hiệu Top 100. Các thương hiệu công nghệ và viễn thông đã chiếm tới 21 vị trí trong danh sách năm nay. Xin mời đọc nội dung trên Media Online  

Leave a Comment